Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Thông Tin Mà Trang Web Thu Thập

Đối tượng áp dụng
Chính sách bảo mật thông tin của Gleads áp dụng cho tất cả các cá nhân và hoặc tổ chức truy cập, sử dụng trang web, bất kể giao diện dành cho thiết bị di động, desktop, trên ứng dụng, thiết bị công nghệ nào dưới bất kỳ hình thức nào có liên kết với chính sách bảo mật của Gleads ( gọi chung là "Đối tượng áp dụng chính sách bảo mật Gleads").
Loại thông tin gleads.vn thu thập
 • Nhóm thông tin cá nhân được hiểu là các thông tin liên quan một đối tượng/một nhóm chủ thể, được dùng để nhận diện, xác định và/hoặc liên hệ với chủ thể đó. Cụ thể những thông tin cá nhân thường gặp bao gồm:

  • Thông tin liên lạc như tên chủ thể, số điện thoại, địa chỉ hòm thư, địa chỉ văn phòng, địa chỉ nhà, email, tên công ty/đơn vị đối tượng đang công tác, quy mô công ty/đơn vị hay chức vụ chủ thể đang công tác, địa chỉ website của công ty/đơn vị liên quan,...
  • Thông tin thiết bị và trình duyệt web chủ thể dùng để truy cập, sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP, lịch sử các trang chủ thể đã truy cập, cookies, hành vi trực tuyến của chủ thể, số lần truy cập, vị trí truy cập theo hành vi trực tuyến của chủ thể, hay các thông số kỹ thuật về thiết bị mà chủ thể dùng để truy cập,...
 • Nhóm thông tin chủ thể chủ động để lại trên trang web hoặc các nền tảng của chúng tôi, bao gồm thông tin tài khoản đăng ký nền tảng, thông tin giao dịch, thanh toán khi mua hàng/phí dịch vụ của chủ thể trên trang web, bình luận, góp ý, phản hồi, thông tin khảo sát và/hoặc bất kỳ nội dung đồng ý hiển thị dưới bất kỳ hình thức nào từ chủ thể đã được lưu trữ trên hệ thống website của chúng tôi.
 • Nhóm thông tin khác mà đối tượng đã đăng ký, được chúng tôi thu thập thông qua tín hiệu đồng ý của đối tượng, ví dụ đối tượng chọn "Tôi đồng ý nhận bản tin" hoặc các cách thức thể hiện khác về sự đồng ý rằng bạn đã cho phép chúng tôi thu thập thông tin của bạn hoặc thông tin của các chủ thể liên quan khác và thực hiện các chiến dịch tiếp thị tương ứng đến những chủ thể này.
Lưu ý: Thông tin Gleads thu thập được sẽ không bao gồm những thông tin, dữ liệu mà được thu thập bởi các trang web khác, sản phẩm hoặc dịch vụ ngoài phạm vi website Gleads.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết sử dụng thông tin của bạn vào những mục đích để cung cấp/hỗ trợ cung cấp dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn các mục đích dưới đây:
1. Thực hiện dịch vụ/hỗ trợ thực hiện dịch vụ
Trường hợp đối tượng đã đăng ký thông tin dưới bất kỳ hình thức nào thông qua hiện hữu trên website hoặc các nền tảng khác của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập những thông tin này để tiến hành liên lạc, gửi thông tin, tư vấn dịch vụ. trao đổi, thông tin và tương tác với đối tượng thông qua gửi email, gọi điện, giao lưu trực tuyến (livechat), hoặc các hình thức tiếp cận phù hợp khác.
2. Xác nhận thông tin mua hàng và/hoặc trao đổi thông tin, cập nhật tiến độ dịch vụ, tiếp nhận và xử lý phản hồi, khiếu nại từ Khách Hàng, các hoạt động tương tác nói chung với chủ thể trước, trong và sau quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi
Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin đã thu thập để cập nhật tiến độ thực hiện dịch vụ, gửi báo cáo định kỳ, trao đổi với Khách Hàng trong việc xử lí, phản hồi thông tin khiếu nại, góp ý, gia hạn, đổi trả, thay đổi sản phẩm - dịch vụ liên quan đến Khách Hàng.
3. Cập nhật thông báo, thông tin sản phẩm - dịch vụ, cung cấp thông tin quảng cáo, khuyến mãi cho các dịch vụ/nội dung cho chủ thể
Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin đã thu thập cho mục đích trao đổi, thông tin đến chủ thể về thông tin sản phẩm - dịch vụ, chức năng, giao diện, ứng dụng cải tiến phần mềm mới và/hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào theo nhu cầu của chủ thể mà chúng tôi đã ghi nhận được thông qua các nền tảng của chúng tôi. Bằng việc chủ thể thể hiện sự đồng ý/cho phép chúng tôi gửi thông tin, chẳng hạn nhấp vào "Tôi đồng ý nhận bản tin" hoặc các hình thức tương tự khác, chúng tôi sẽ gửi nội dung liên quan qua email đã đăng ký về các chiến dịch tiếp thị, chẳng hạn như cập nhật bản tin hàng tháng, cho chủ thể.
4. Truy vấn, xác nhận thông tin đối tượng trong trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến pháp luật mà theo đó chúng tôi cần cung cấp cho các cơ quan liên quan để điều tra thông tin đối tượng
Trong mọi trường hợp, khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật hoặc tồn tại các dấu hiệu để tin rằng các chủ thể sử dụng website Gleads hoặc các nền tảng khác của chúng tôi sẽ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, chúng tôi có quyền cung cấp những thông tin cần thiết cho cơ quan nhà nước để điều tra làm rõ vấn đề và/hoặc các trường hợp cơ quan nhà nước yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin.
5. Phân tích xu hướng, làm cơ sở để phát triển kinh doanh hợp pháp
Chúng tôi có thể lưu trữ, bảo lưu và sử dụng thông tin thu thập, bao gồm thông tin nhân khẩu học, hành vi người dùng trên website Gleads hoặc các nền tảng khác, phương tiện truy cập của người dùng để tổng hợp, phân tích, đánh giá phục vụ cho mục đích tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, phân tích xu hướng, phát triển sản phẩm - dịch vụ tương thích cho mục đích kinh doanh hợp pháp.
Sử dụng Cookies
Cookies chính là các tệp dữ liệu được lưu trữ trên các trang web bạn truy cập. Mục đích của việc sử dụng cookies giúp chúng tôi lưu trữ thông tin duyệt web của chủ thể truy cập theo mức độ họ đồng ý, làm cơ sở để chúng tôi không ngừng cải thiện và tối ưu hóa để gia tăng trải nghiệm của người dùng. Bằng việc chấp nhận cookies, chủ thể có thể duy trì trạng thái đăng nhập khi vào lại website của chúng tôi, đồng thời được trải nghiệm nội dung hiển thị ở mức độ phù hợp với vị trí truy cập của chủ thể.
Việc Chia Sẻ Thông Tin Của Khách Hàng
 • Nhằm mục đích cung cấp dịch vụ/hỗ trợ cung cấp dịch vụ và/hoặc theo các yêu cầu của cơ quan chức năng, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của người dùng với các nhóm chủ thể khác được liệt kê dưới đây:

  • Công ty mẹ, công ty con, chi nhánh thuộc hệ thống công ty Gleads
  • Đối tác hoặc các bên hợp pháp mà chúng tôi lựa chọn hợp tác để có thể cung cấp giá trị sử dụng sản phẩm - dịch vụ mà đối tượng có thể có nhu cầu, thông qua Gleads
  • Bên thứ ba cung cấp dịch vụ khác liên quan đến hệ thống cơ sở dữ liệu, phần mềm thực hiện dịch vụ hoặc thanh toán, công cụ kỹ thuật số liên quan dịch vụ đối tượng sử dụng, như phần mềm thiết kế hoặc công cụ hỗ trợ dịch vụ viết bài, trong phạm vi chia sẻ và sử dụng cho phép để hoàn thành dịch vụ đó.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin trong mức độ được yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, nhằm mục đích điều tra thông tin nếu phát sinh vấn đề liên quan hành vi trái pháp luật của chủ thể hoặc các bên liên quan khác của chủ thể (nếu có).
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của người dùng trong mức độ cho phép đến các tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan thông qua Gleads nhằm phục vụ cho mục đích đảm bảo sức khỏe, bảo vệ an toàn, an ninh và/hoặc các vấn đề xã hội khác cho đối tượng (nếu có).
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến và/hoặc các đơn vị quản lý các đơn vị cung cấp này để nhận dạng đối tượng, xác minh địa chỉ, số điện thoại, thông tin liên hệ khác, nhằm mục đích hoàn thành giao dịch và thực hiện đơn hàng. Bằng việc cung cấp thông tin thanh toán qua các cổng thông tin, hệ thống thanh toán trực tuyến được xác nhận trên website của chúng tôi, chủ thể cho phép chúng tôi chia sẻ và chuyển tiếp thông tin liên quan chủ thể này với các bên thứ ba liên quan và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc sử dụng thông tin đối tượng của các bên thứ ba này
Từ chối/thay đổi việc sử dụng thông tin cá nhân trên nền tảng của chúng tôi

Chủ thể để lại thông tin trên website Gleads hoặc các nền tảng khác của chúng tôi có quyền kiểm tra, thay đổi và/hoặc huỷ bỏ thông tin liên quan đến chủ thể đó. Cụ thể, chủ thể có thể liên hệ với đội ngũ tư vấn của chúng tôi để được hướng dẫn thực hiện và tùy chỉnh quyền sử dụng thông tin trong những trường hợp được nêu ra dưới đây:

 • Yêu cầu tạm dừng/chấm dứt việc sử dụng, chia sẻ, chuyển tiếp thông tin chúng tôi thu thập được về chủ thể.
 • Yêu cầu chỉnh sửa thông tin trong trường hợp thông tin đang được chúng tôi chia sẻ, lưu trữ, sử dụng là chưa chính xác, chưa đầy đủ.
 • Yêu cầu Gleads không chia sẻ thông tin của mình với các bên thứ ba nào ngoài Gleads
 • Các trường hợp cần thiết và phù hợp khác tại từng thời điểm của chủ thể cung cấp thông tin (nếu có)

Trường hợp muốn thay đổi bất kỳ thông tin cá nhân nào trong quá trình sử dụng bất kỳ nền tảng nào của chúng tôi, mà những thông tin này có thể ảnh hưởng đến giao dịch, trao đổi, quá trình sử dụng dịch vụ do Gleads cung cấp, chủ thể nên liên hệ với đội ngũ tư vấn của chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời.

Trường hợp không muốn tiếp tục nhận thông tin cập nhật về sản phẩm - dịch vụ liên quan đến chúng tôi, chủ thể có thể hủy đăng ký nhận thông tin được đặt tại cuối email chúng tôi đã gửi.

Lưu Trữ Thông Tin Cá Nhân

Thông tin của các chủ thể sẽ được chúng tôi tổ chức sắp xếp và lưu trữ trên hệ thống dữ liệu cục bộ của chúng tôi và các biện pháp phù hợp khác, được sử dụng vào các mục đích cung cấp dịch vụ/hỗ trợ cung cấp dịch vụ cho khách hàng và/hoặc các mục đích hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều khoản cam kết

Chúng tôi cam kết nghiêm túc thực hiện và tuyên bố đúng các tuyên bố, cam kết, chính sách bảo mật được chúng tôi công bố tại từng thời điểm.

Chúng tôi không cam kết bảo mật thông tin của Đối tượng trong những trường hợp sau:

 • Gleads luôn nỗ lực bằng mọi khả năng của mình để bảo vệ thông tin của khách hàng, tuy nhiên, chúng tôi không cam kết bảo mật thông tin khách hàng trong trường hợp xảy ra sự cố tấn công an ninh mạng dẫn đến rủi ro mất dữ liệu hoặc rò rỉ dữ liệu chúng tôi thu thập, và không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiệt hại nào phát sinh từ sự cố trên.
 • Chúng tôi không đảm bảo tính bảo mật thông tin trong trường hợp các chủ thể lưu giữ thông tin ở nơi truy cập, lưu trữ, thiết bị lưu trữ khác và phát sinh sự cố bị rò rỉ thông tin từ các nguồn đó.

Chúng tôi khuyến khích tất cả đối tượng người dùng chủ động triển khai các biện pháp bảo mật thông tin cần thiết. Trong trường hợp xảy ra sự cố, tai nạn liên quan bảo mật dữ liệu nào đến từ chúng tôi, Gleads có nghĩa vụ thông báo kịp thời đến Khách Hàng.

Thay Đổi Chính Sách

Chúng tôi có thể thay đổi/cập nhật các điều khoản trong Chính sách bảo mật cho phù hợp với quy định của pháp luật, quy chế hoạt động của công ty tại từng thời điểm và được công bố công khai tại website của Gleads. Việc chủ thể tiếp tục sử dụng/truy cập vào website hoặc các nền tảng khác của chúng tôi thể hiện rằng bạn đồng ý với những thay đổi/cập nhật của những chính sách này.
Mọi yêu cầu/phản hồi về các vấn đề liên quan đến chính sách bảo mật thông tin, vui lòng liên hệ chúng tôi qua support@gleads.vn
phone
Zalo Chat
facebook chat
Expand
Collapse