Điều khoản dịch vụ

Điều Khoản Dịch Vụ

Điều Khoản Dịch Vụ

Tổng quan

Đối tượng áp dụng

Điều khoản dịch vụ này áp dụng cho tất cả những người dùng truy cập và/hoặc tương tác và/hoặc sử dụng website/các nền tảng khác do Gleads cung cấp ("nền tảng") và/hoặc sử dụng các dịch vụ/sản phẩm do Gleads cung cấp ("Dịch vụ").

Khi khách hàng truy cập vào và/hoặc sử dụng nền tảng của chúng tôi đồng nghĩa với việc Khách hàng đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản và chính sách được chúng tôi công bố, chỉnh sửa, công khai tại từng thời điểm trên website và các quy định tại các văn bản khác liên quan (nếu có).

Cụ thể các hành vi truy cập và sử dụng bao gồm:
 • Khách Hàng truy cập và/hoặc để lại thông tin liên lạc dưới bất kỳ hình thức nào trên website Gleads
 • Khách Hàng sử dụng dịch vụ do Gleads cung cấp

Nội dung điều khoản

Điều khoản dịch vụ của công ty Gleads bao gồm các nội dung cụ thể sau đây:

 • Giải thích các khái niệm liên quan đến các bên tham gia dịch vụ, các dịch vụ trong phạm vi cung cấp của Gleads
 • Lưu ý vấn đề bản quyền
 • Quyền hạn và trách nhiệm của các bên tham gia dịch vụ, bao gồm đơn vị cung ứng dịch vụ - Gleads và đơn vị sử dụng dịch vụ - Khách Hàng
 • Các hành vi nghiêm cấm thực hiện trên nền tảng liên quan đến Gleads và trong quá trình sử dụng dịch vụ
 • Phương thức liên hệ

Phạm vi dịch vụ

Gleads cung cấp các dịch vụ được nêu ra tại website này tại từng thời điểm, tuy nhiên, phạm vi dịch vụ có thể được thay đổi linh hoạt theo yêu cầu của khách hàng và/hoặc thỏa thuận khác về dịch vụ của khách hàng (nếu có), cụ thể như sau:

1. Dịch vụ tối ưu hoá Công cụ Tìm kiếm SEO và các dịch vụ liên quan

Công ty Gleads cung cấp Dịch vụ SEO và/hoặc các dịch vụ liên quan đến SEO cho Khách Hàng và được phép sử dụng các từ khóa liên quan đến Khách Hàng để tối ưu hóa, cải thiện xếp hạng trang web của Khách Hàng trên công cụ tìm kiếm, được phép áp dụng các phương pháp SEO do đội ngũ chuyên viên SEO tại Gleads lên chiến lược để cải thiện lưu lượng truy cập website cũng như xếp hàng trang web của Khách Hàng trên các công cụ tìm kiếm.

2. Dịch vụ viết nội dung và các dịch vụ liên quan

Công ty Gleads cung cấp Dịch vụ Viết nội dung và/hoặc các dịch vụ tối ưu nội dung liên quan cho Khách Hàng. Số lần sửa đổi và quy trình phê duyệt sản phẩm content theo thể loại, hình thức, số lượng và các chỉ số liên quan khác đối với sản phẩm content do Gleads cung cấp được quy định cụ thể tại Hợp Đồng Dịch Vụ Content với Khách Hàng.

3. Dịch vụ Quảng cáo và các dịch vụ liên quan

Công ty Gleads cung cấp Dịch vụ Quảng cáo PPC (trả tiền mỗi lần nhấp chuột), Quảng cáo trên phương tiện truyền thông xã hội và/hoặc các dịch vụ liên quan cho Khách Hàng và được phép sử dụng các từ khóa và nhóm từ liên quan để cải thiện hiệu quả chiến dịch quảng cáo trên công cụ tìm kiếm theo thỏa thuận với Khách Hàng, được phép truy cập kênh và quản lý để cải thiện hiệu quả chiến dịch quảng cáo trên phương tiện truyền thông xã hội theo thỏa thuận với Khách Hàng.

4. Dịch vụ thiết kế và phát triển website và các dịch vụ liên quan

Công ty Gleads cung cấp Dịch vụ thiết kế website và/hoặc các dịch vụ phát triển, tối ưu website liên quan cho Khách Hàng và được phép sử dụng văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, tài liệu, cuộc trò chuyện của khách hàng, nhân viên và/hoặc bất kỳ các thông tin, dữ liệu nào do Khách Hàng cung cấp, cũng như thông tin, dữ liệu từ nền tảng hỗ trợ của bên thứ ba hiện đang được hỗ trợ bởi Dịch vụ theo thỏa thuận hợp đồng xây dựng thiết kế website giữa hai bên.

5. Dịch vụ thiết kế thương hiệu và các dịch vụ liên quan

Công ty Gleads cung cấp Dịch vụ thiết kế thương hiệu, nhận diện thương hiệu và/hoặc các dịch vụ thiết kế liên quan cho Khách Hàng, được phép sử dụng logo, địa chỉ, số điện thoại, thông tin liên lạc và/hoặc bất kỳ các thông tin, dữ liệu nào do Khách Hàng cung cấp theo thỏa thuận hợp đồng thiết kế thương hiệu giữa hai bên.

Giải thích khái niệm

“Gleads” hay “Công ty TNHH Gleads” là công ty chuyên cung cấp các giải pháp marketing và truyền thông số tích hợp phương thức quản lý dự án công nghệ hiện đại, phù hợp cho mọi doanh nghiệp thuộc đa dạng lĩnh vực và ngành nghề.

"Khách Hàng" là các cá nhân và/hoặc tổ chức sử dụng ít nhất một trong các nền tảng hoặc dịch vụ do Gleads cung cấp.

"SEO" là cụm từ viết tắt của Search Engine Optimize

"Dịch vụ SEO" là đưa ra các giải pháp tối ưu hóa các từ khóa liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của một doanh nghiệp giúp cải thiện xếp hạng và tăng lượt hiển thị website của doanh nghiệp trên công cụ tìm kiếm.

"Dịch vụ Content" là viết bài nội dung tiếp thị phục vụ các hoạt động quảng bá và truyền thông của các doanh nghiệp. Các dịch vụ Content tại Gleads bao gồm dịch vụ viết nội dung cho website, landing page, viết blog chuẩn SEO, dịch vụ content marketing, dịch vụ sáng tạo nội dung cho các kênh mạng xã hội, viết nội dung email marketing, viết bài PR, viết bài theo yêu cầu khách hàng.

"Dịch vụ Thiết kế thương hiệu" là dịch vụ tư vấn, thực hiện sáng tọa và hoàn thiện các yếu tố thiết kế như typography, hình ảnh, video và các bộ nhận diện thương hiệu nhằm truyền tải thông điệp bằng con đường thị giác đến khách hàng. Dịch vụ thiết kế thương hiệu tại Gleads bao gồm thiết kế poster, brochure, catalog, logo, bộ nhận diện thương hiệu và các sản phẩm thiết kế theo yêu cầu riêng của doanh nghiệp.

"Dịch vụ Thiết kế website" là quá trình thiết kế và phát triển một website nhằm đáp ứng các mục tiêu truyền thông của doanh nghiệp. Quy trình dịch vụ thiết kế website hoàn chỉnh trải qua các giai đoạn cơ bản từ tìm hiểu yêu cầu, thiết kế, phát triển, thử nghiệm - thực hiện, cuối cùng là bảo trì.

"Dịch vụ Quảng cáo" là dịch vụ quảng bá truyền thông có trả phí nhằm giới thiệu thông tin dịch vụ, sản phẩm, thương hiệu của doanh nghiệp đến khách hàng mục tiêu.

Bản quyền & quyền sở hữu trí tuệ

1. Quyền sở hữu liên quan đến các nền tảng do Gleads cung cấp

Các bên thống nhất hiểu rằng, việc khách hàng sử dụng nền tảng của Gleads và hoặc dịch vụ do Gleads cung cấp không đồng nghĩa với bất kỳ sự cho phép sở hữu, chuyển giao quyền sở hữu của bất kỳ tài sản sở hữu nào của Gleads cho khách hàng. Do đó, mọi thông tin, dữ liệu, nền tảng, hình thức, phương pháp thực hiện dịch vụ trong thời gian thực thi Hợp đồng và các tài sản sở hữu trí tuệ khác liên quan (nếu có) thuộc về Gleads. Mọi hành vi tải, lưu trữ, sao chép hoặc chia sẻ hình ảnh, video của khách hàng, khi chưa được sự đồng ý của Gleads, dưới bất kỳ hình thức nào để cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng về luật sở hữu trí tuệ và khách hàng, bằng mọi khả năng của mình, chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với hành vi trên.

2. Quyền sở hữu trí tuệ của khách hàng

Gleads cam kết không sử dụng những tài liệu sở hữu trí tuệ mà khách hàng cung cấp, bao gồm các dữ liệu, hình ảnh, số liệu, video hay các thông tin khác của khách hàng cho các mục đích nằm ngoài việc thực hiện/hỗ trợ thực hiện dịch vụ cho khách hàng và/hoặc các mục đích khác đã được khách hàng đồng ý/cho phép.

3. Trách nhiệm của các bên vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

 • Trách nhiệm của Khách hàng
  • Hoàn trả cho Gleads tất cả các khoản thu mà khách hàng thu được từ hành vi trái phép này;
  • Bồi thường mọi thiệt hại gây ra từ hành vi vi phạm này cho Gleads và các bên liên quan khác (nếu có)
  • Lập tức thu hồi, hủy bỏ việc sử dụng trái phép những tài sản sở hữu trí tuệ này và công khai xin lỗi Gleads công khai (nếu nhận được yêu cầu)
  • Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật liên quan (nếu có)
 • Trách nhiệm của Gleads
  • Lập tức tạm ngừng/chấm dứt hành vi vi phạm đối với khách hàng
  • Gỡ bỏ những thông tin vi phạm này trên các nền tảng mà Gleads đã và đang sử dụng ngoại trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác
  • Bồi thường thiệt hại thực tế (nếu có) cho khách hàng từ các hành vi vi phạm nêu trên
  • Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật liên quan

Tuyên bố về giới hạn trách nhiệm

 • Bằng việc truy cập/tiếp tục truy cập, sử dụng/tiếp tục sử dụng website của chúng tôi, Khách Hàng xác nhận tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ và các tuyên bố/quy định khách của Gleads được công bố trên các nền tảng tại mọi thời điểm.
 • Gleads có thể theo dõi quyền truy cập của khách hàng vào website hoặc các nền tảng khác của Gleads. Chúng tôi có quyền hạn chế, chấm dứt quyền truy cập website của người dùng nếu phát hiện các hành vi/dấu hiệu vi phạm hoặc các lý do phù hợp khác. Chúng tôi cũng có quyền thay đổi điều kiện áp dụng cho việc sử dụng trang web bất kỳ lúc nào, bao gồm nội dung hoặc tính năng của website.
 • Gleads không thực hiện bất kỳ sự bảo đảm nào đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào có hành vi kinh doanh hoặc sử dụng phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó, liên quan đến bất kỳ thông tin, báo cáo hoặc nội dung nào có sẵn trên website của chúng tôi.
 • Những nội dung đăng tải về thông tin dịch vụ, đặc tính dịch vụ hoặc các sản phẩm trên website được ban hành chỉ mang tính tham khảo và giới thiệu sản phẩm tới khách hàng. Chi tiết về dịch vụ và sản phẩm giữa Gleads và khách hàng sẽ tuân thủ theo Hợp đồng dịch vụ được thỏa thuận, thống nhất và ký kết giữa các bên.
 • Gleads trân trọng mọi quyền riêng tư của người sử dụng website và các nền tảng khác của Gleads. Tất cả những thông tin khách hàng sẽ được Gleads cam kết tuân thủ chặt chẽ theo chính sách bảo mật thông tin của mình và pháp luật liên quan (nếu có).
 • Gleads sẽ được miễn trừ các trách nhiệm đối với những thiệt hại của khách hàng nếu những thiệt hại này là hậu quả của các sự kiện bất khả kháng, yêu cầu của cơ quan nhà nước, các yếu tố khách quan khác nằm ngoài khả năng quản lý của Gleads (nếu có).

Quyền và Nghĩa vụ của các bên liên quan

Các bên tại văn bản này, cam kết tuân thủ chặt chẽ với các chính sách, điều khoản bao gồm nhưng không giới hạn điều khoản dịch vụ, chính sách bảo mật thông tin và chính sách/quy định khác được Gleads công khai tại website, các nền tảng liên quan khác và các hợp đồng/thỏa thuận được thống nhất và/hoặc ký kết bởi các bên (nếu có).

Các hành vi nghiêm cấm khi sử dụng nền tảng

 • Không được sử dụng, đánh cắp, sao chép và/hoặc sử dụng bất kỳ nội dung, tài nguyên nào thuộc quyền sở hữu của Gleads dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Không được sử dụng bất kỳ phần mềm, chương trình, phương thức nào để tiếp cận với mục đích xấu vào các dịch vụ, sản phẩm trên website Gleads.vn.
 • Nghiêm cấm hành vi giả mạo, cố ý hoặc dẫn dắt có chủ đích các đối tượng để sử dụng website, fanpage của chúng tôi.
 • Nghiêm cấm các hành vi sử dụng website, nền tảng của Gleads vào các mục đích trái với quy định của pháp luật, đạo đức xã hội.
 • Nghiêm cấm các hành vi xuyên tạc, truyền tải, viện dẫn những thông tin sai lệch/không đúng với thực tế gây ảnh hưởng đến thương hiệu, hình ảnh, uy tín của Gleads.
 • Nghiêm cấm các cuộc thảo luận, bàn tán, trao đổi, chia sẻ liên quan đến vấn đề chính trị, tôn giáo, bản sắc dân tộc, các đề tài hạn chế khác theo quy định nhà nước.

Phương thức liên hệ

phone
Zalo Chat
facebook chat
Expand
Collapse